Cerumex używa sie przez 4 dni. Pytanie- po jakim czasie można go ponownie użyć?

Powinna być zachowana przynajmniej siedmiodniowa przerwa przed kolejnym zastosowaniem preparatu.