Czy można zakupić osobno baloniki do Otoventu?

Niestety nie jest to możliwe. Każdy balon jest balonem medycznym o standaryzowanym i bezpiecznym oporze przy nadmuchiwaniu dlatego w obrocie dostępne są całe zestawy z oznaczeniem numeru serii i daty ważności. Zgodnie ze standardami postępowania cykl leczniczy nie powinien być krótszy niż 3-4 tygodnie, dlatego zestaw (oliwka nosowa i pięciu medycznych balonów) został skonstruowany z myślą o pełnym cyklu terapii. Zastosowanie kolejnego zestawu powinno być uzależnione od opinii lekarza prowadzącego, który po wizycie kontrolnej stwierdzi czy dalsze leczenie przy pomocy autoinflacji zestawem Otovent jest konieczne. W przypadku przedłużającego leczenia należałoby użyć pełnego (na 3-4 tygodnie) zestawu Otovent.