Ile razy można nadmuchiwać jeden balon medyczny Otovent, kiedy należy go wyrzucić?

Każdy balon można napełniać maksymalnie 20 razy. Ciśnienie wytwarzane przez balon jest wtedy najefektywniejsze. Każde kolejne użycie balonu jest łatwiejsze ponieważ zmniejszają się wytwarzane przez balon opory. Po dziesiątym razie opór zazwyczaj spada do tak niskiego poziomu, że jest nieefektywny w przedmuchiwaniu trąbek słuchowych.